WARSZTATY

Zarządzanie czasem TIME SIMULATION

(13 czerwca 2018 r.)
ilość miejsc ograniczona, DOSTĘPNYCH TYLKO 30 MIEJSC
PROWADZĄCY WARSZTATY
Adam Pasternak

Adam Pasternak

TrenerTraining Projects

Rafał Szczepanik

Rafał Szczepanik

TrenerTraining Projects

Jednym z największych wyzwań Zakupowców jest brak czasu - dlatego dajemy Państwu szansę na planowanie i ustalenie priorytetów działań oraz codzienne, skuteczniejsze zarządzanie czasem.
Warsztaty w formie gry poprowadzą przedstawiciele firmy Training Projects

PLAN WARSZTATÓW

Rejestracja i poranna kawa

BLOK 1: Planowanie roku, miesiąca, tygodnia i dnia

 1. Wprowadzenie do gry, poznanie instrukcji i zasad
 2. Rozgrywka pierwszej rundy
 3. Wyniki i podsumowanie pierwszej rundy
 4. Zasady planowania i krótkim i długim okresie

Przerwa na kawę

BLOK 2: Planowanie zasad słoniowych, terminowych i bezterminowych

 1. Nowe zadanie i wyzywania w grze
 2. Rozgrywka drugiej rundy
 3. Wyniki i podsumowanie drugiej rundy
 4. Planowanie zasad słoniowych, terminowych i bezterminowych

Lunch

BLOK 3: Wyznaczanie priorytetów i unikanie tzw. złodziei czasu

 1. Nowe zadanie i wyzywania w grze
 2. Rozgrywka trzeciej rundy
 3. Wyniki i podsumowanie trzeciej rundy i gry
 4. Wyłonienie zwycięzców
 5. Wyznaczanie priorytetów
 6. Zadanie quizowe - metody unikania tzw. złodziei czasu

Zakończenie warsztatów

GRA

Na rynku konkuruje kilka firm sprzedających... czas. Wynajmują one swoich ludzi na określony czas - niczym firmy prawnicze, agencje tłumaczy, itp.

Każda firma dysponuje na początku gry tymi samymi zasobami. Każda dostaje tyle samo "zamówień od klientów" na identyczną liczbę godzin pracy. Zapytania te są zróżnicowane - jedne wymagają od dostawcy znajomości angielskiego, a inne wiedzy technicznej. Gracze sami decydują, któremu ze swoich "wirtualnych pracowników" przydzielą to zadanie - optymalizując podział zadań i koszty ("pracownicy" mają różne pensje).

Zadań jest więcej niż zespół może wykonać, mają różną zyskowność, niektóre kolidują ze sobą. Gracze muszą więc ustalić priorytety - wszystkich zadań na pewno nie zrobią, a jeśli z czymś się spóźnią, zapłacą dotkliwe kary.

Dodatkową trudnością są zmiany w trakcie realizacji kontraktów, spóźnienia kooperantów, nagłe problemy...

Im więcej lepiej płatnych zadań zrealizuje grupa, tym więcej zarobi. Ale jeśli podejmie się zadań nieopłacalnych, spóźni się, nie wykorzysta efektywnie czasu swoich pracowników, albo nie poradzi z niespodziewaną zmianą, poniesie dotkliwe koszty i uzyska gorszy wynik ...

Rodzaje decyzji jakie podejmują uczestnicy symulacji:

Planowanie i ustalanie priorytetów
 • Określenie celów, które grupa chce osiągnąć (w tym mierniki, oraz terminy ich realizacji - SMART)
 • Określenie kryteriów, na podstawie decydujemy czy zadanie jest priorytetowe czy nie
 • Ustalenie głównego planu działania w czasie gry, strategii dla gry
Przydzielanie zadań w zespole
 • Ustalenie, które zadania opłaca się przypisywać którym pracownikom (relacja przychodu z kontraktu do kosztu wynagrodzenia pracownika i kosztu wykorzystania innych zasobów)
 • Dzielenie zadań na poszczególnych pracowników w ramach realizowanych projektów, uwzględniając wyznaczone terminy i czasochłonność zadań
 • Planowanie rezerw (ludzi i czasu) na wypadek nieprzewidzianych zadań do przydzielenia
 • Dzielenie czasu pracowników pomiędzy czas na prace dla klientów, zadania bieżące i rozwój własny
Codzienne, operacyjne zarządzanie czasem
 • Przyjmowanie lub odrzucanie zleceń od klientów
 • Operacyjne planowanie zadań - kolejność, godziny...
 • Radzenie sobie z nagłymi zmianami
 • Optymalizacja wykorzystania czasu poprzez rezygnację ze zbędnych zadań (realizowanych tylko z przyzwyczajenia) i likwidowanie tzw. złodziei czasu