Zgłoszenie

Tak, zgłaszam udział w 11. FORUM ZAKUPY
Termin: 13-14-15 czerwca 2018 r., WARSZAWA

Szczegółowe warunki zgłoszenia dostępne są w REGULAMINIE pdf icon

KOSZT UCZESTNICTWA

FORUM (14-15 czerwca 2018 r.)

3995 +23% VAT

przy rejestracji po dniu 11 maja 2018 r.

OFERTA GRUPOWA

przy zgłoszeniu 3 osób z firmy: czwarta gratis!

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Kod promocyjny

Dane osoby zgłaszanej

ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ:

Podczas Forum odbędą się 2 z 5 poniżej zaproponowanych tematów

Czekamy na Państwa głosy! Który warto dołączyć do agendy?
Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 2 tematów

Informacje o wydarzeniu uzyskałem

Dane firmy (do wystawienia faktury VAT)

Czy masz jakieś pytania lub uwagi?