CENA WZROŚNIE ZA
DNI
12-13 czerwca 2019

Obudź swój zmysł zakupowca!

Program

SESJA PLENARNA:
W pogoni za zmianą, czyli rewolucja (nie tylko) cyfrowa

SUCCESS STORY: Rodzinny biznes przeobrażony na skalę globalną – proces zarządzania zmianą w dziale zakupów

Anna Młynarczyk, Head of Procurement and Supply Chain, Jumptec LTD, T/A CCM Motorcycles

 • magia unikatu – tajniki zakupów związanych z produkcją limitowaną; rozpoznanie wymagań klientów, techniczne aspekty produktu, Lead Time oraz tworzenie łańcucha dostaw
 • kluczowe aspekty zarządzania zmianą i ich wpływ na proces zakupów – zaangażowanie właścicieli, zmotywowany zespół, zmiana sposobu współpracy z dostawcami

U progu rewolucji cyfrowej w procesach zakupowych

Małgorzata Faflik, Dyrektor Biur Zakupu i Obsługi Klienta oraz ekspert Komisji Europejskiej ds. SME, Bon prix Sp. z o.o.

 • jak przygotować się na zmianę? systematyczne wprowadzanie nowych rozwiązań przy jednoczesnej ochronie łańcucha dostaw
 • kupiec w roli project managera – planowanie i realizowanie projektów, nowe obowiązki i wyzwania
 • budowanie partnerstwa i odpowiedzialnego biznesu, czyli czego nie kupisz na Amazonie

Zwinne zakupy 4.0: automatyzacja i digitalizacja w procesie zakupowym

Tadeusz Twardzik, Dyrektor Zakupów i Logistyki, Module Technologies S.A.

 • jak usprawnić pracę zespołu zakupowego? automatyzacja i digitalizacja wybranych elementów pracy
 • digitalizacja procesów zakupowych – jak szybko i sprawnie zautomatyzować pracę, aby osiągnąć oczekiwany efekt?
 • automatyzacja i cyfryzacja – jakie korzyści może przynieść dla firmy?

SESJA POZYTYWNE RELACJE TO PODSTAWA!

SESJA INNOWACJE I INSPIRACJE

SESJA PRACA ZESPOŁOWA (U PODSTAW)

SESJA POZYTYWNE RELACJE TO PODSTAWA!

Jak znaleźć wspólną drogę i razem dojść do obranego celu? Nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z dostawcami

Gdy partner mierzy do ciebie z karabinu – „partnerskie” relacje z monopolistą

Piotr Pomarański, Kierownik Działu Zakupów, Alstom, Warsztaty Utrzymania Technicznego Pociągów Pendolino

 • powiązanie relacji biznesowych i osobistych – znajomości pomagają czy przeszkadzają w osiągnięciu zamierzonego celu?
 • co zrobić, aby monopolista zaczął widzieć w Tobie partnera biznesowego, a nie kolegę? co sprawi, że zacznie się on z Tobą liczyć

Audyt u dostawcy – narzędzie utrzymania jakości produktu i relacji z dostawcą

Łukasz Cichocki, Dyrektor ds. Logistyki, Mennica Polska S.A.

 • podział na role w procesach zakupowych
 • odpowiedzialności dostawcy i klienta
 • w jaki sposób można definiować, mierzyć i redukować ryzyko związane procesem zakupowym

SESJA INNOWACJE I INSPIRACJE

Jak nie zgubić się w labiryncie zmian rynkowych? Korzystanie z nowych technologii i usprawnień sposobem na optymalizację procesów zakupowych

Big Data w zakupach, czyli jak przygotować się do zmiany roli zakupów w firmie?

Paulina Holderna, Business Services Strategic Operations Manager, Mars Polska

 • jak zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby konsumentów wpływają na rolę kupca w branży FMCG?
 • jakie umiejętności pomogą kupcowi dostosować się do dynamicznych zmian warunków rynkowych?
 • w których nowych obszarach strategii biznesowych kupcy mogą wnieść wartość dodaną korzystając z Big Data?

Narzędzie e-procurement – innowacyjne podejście w procesie order and delivery, na przykładzie firmy zajmującej się wynajmem długoterminowym

Sebastian Krzysztofik, Head of Procurement, LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

 • tradycyjny proces order and delivery w firmach CFM – od ofertowania do dostawy
 • powody podjęcia decyzji o digitalizacji procesu
 • korzyści wynikające z wprowadzenia narzędzia e-procurement w każdym z obszarów – ofertowanie, zamawianie i dostawa pojazdów
 • transformacja współpracy z siecią dealerów w celu jej optymalizacji

SESJA PRACA ZESPOŁOWA (U PODSTAW)


Różne drogi – jeden wspólny cel. Jak określić cele i podzielić zadania w zespole zakupowym?

Projekty oszczędnościowe w zespołach interdyscyplinarnych

Jacek Piekutowski, Dyrektor ds. Zakupów, Kompania Piwowarska S.A.

 • jak dobrze zdefiniować cele i wybrać najlepszy sposób ich realizowania?
 • przejrzyste zasady raportowania – monitorowanie i kontrolowanie postępów
 • jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy poszczególnymi działami? o komunikacji wewnętrznej oraz optymalizacji procesów

Jak wykorzystać każdą minutę? Time management kluczem do osiągnięcia niejednego sukcesu

Przemysław Zawadzki, Kierownik Działu Zakupów, Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.

 • jak efektywnie zarządzać czasem pracy i podnieść wartość biznesu?
 • jak skutecznie rozdzielać zadania w zespole zakupowym? planowanie, ustalanie harmonogramu, podział obowiązków
 • czas jako największy kapitał – jak zoptymalizować czas pracy?

STOLIKI DYSKUSYJNE

Kapitał dla start-upów z perspektywy pomysłodawców i inwestorów

Jacek Adamski, inwestor prywatny, szef Lewiatan Business Angels, Partner i Prezes Zarządu SILBA ASI S.A.

 • jak teraz wygląda rynek finansowania dla start-upów w Polsce?
 • jakie możliwości daje ten rynek dla inwestorów prywatnych?
 • typowe błędy pomysłodawców w pozyskiwaniu kapitału i inwestorów w ich decyzjach inwestycyjnych

Zespół interdyscyplinarny – klucz do sukcesu w projektach oszczędnościowych

Joanna Chamera, Dyrektor Działu Zakupów Quad/Graphics Europe, Dyrektor Zarządzająca CR/T Polska

 • jaki jest cel budowania zespołu interdyscyplinarnego?
 • jednostki w zespole – kto jest potrzebny i dlaczego?
 • co zrobić, żeby zmotywować zespół?
 • jak kontrolować postępy i jakość pracy? narzędzia do monitorowania pracy indywidualnej oraz zespołowej

Partnerskie podejście do procesu przetargowego w obszarze usług marketingowych, czyli jak prowadzić przetarg, aby wybrać najlepszego dostawcę, a równocześnie minimalizować koszty udziału w przetargach całej branży.

Robert Kruk, Marketing Services Procurement Head, Polpharma Group

SESJA PLENARNA:
Wyzwania dnia codziennego

Kupiec w dobie kryzysu – jak kupować energię w trendzie wzrostowym cen?

Joanna Chamera, Dyrektor Działu Zakupów, Quad/Graphics Europe, Dyrektor Zarządzająca, CRT Polska

 • analiza składowych ceny oraz kosztu zakupu energii elektrycznej
 • główne czynniki wpływające na notowania cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii – w jaki sposób je monitorować?
 • zakup energii elektrycznej – jaką strategię przyjąć?
 • program redukcji mocy oraz dotacje na zwiększenie efektywności energetycznej

Dlaczego warto ubezpieczyć się umową? O tym, jak przekonałem się, że prawnicy przeszkadzają, a sprzedawcy (czasem mimowolnie) pomagają w zawarciu umowy

Robert Lara, Dyrektor Zakupów, Bakalland S.A.

 • najważniejsze elementy umowy oraz próba skatalogowania elementów zbędnych
 • argumentacja przy zawieraniu umów
 • przykładowe algorytmy zmiany ceny
 • możliwe konsekwencje braku umowy

PANEL DYSKUSYJNY w sesji plenarnej
Green Procurement – uwzględnienie kwestii ekologicznych w działaniach zakupowych. W panelu dyskusyjnym:

Prowadzący panel dyskusyjny: Robert Kruk, Marketing Services Procurement Head, Polpharma Group

 • wyjaśnienie czym jest Green Procurement
 • dobór specyfikacji przyjaznej środowisku, czyli życie produktu „od kołyski do kołyski”
 • ekologiczna logistyka
 • praca z dostawcami nad zminimalizowaniem śladu węglowego

SESJA CENTRALIZACJA DZIAŁU ZAKUPÓW

SESJA CHANGE MANAGEMENT

SESJA SHARED SERVICE CENTER

SESJA CENTRALIZACJA DZIAŁU ZAKUPÓW

Jak stworzyć centralną jednostkę zarządzającą?

Projekt SPRINT – budowa centralnej organizacji zakupowej, obejmującej wszystkie kraje w Adamed Pharma S.A.

Paweł Koźbiał, Dyrektor Departamentu Zakupów i Inwestycji, Adamed Pharma S.A.

 • centralizacja Departamentu Zakupów – objęcie Polski i filii zagranicznych ustandaryzowanym procesem zakupowym
 • przejście od zakupów ad-hoc do zakupów strategicznych- opracowanie długofalowej strategii i rozwiązań presourcingowych
 • optymalizacja procesu zakupowego oraz wydatków z nim związanych
 • stworzenie sprawnych narzędzi zakupowych – wdrożenie prostych i jednolitych systemów
 • zakupy – partner dla biznesu

Konsolidacja i centralizacja działu zakupów w strukturach dystrybucji pośredniej – etapy i założenia projektu centralizacji na przykładnie dużego centrum dystrybucyjnego (Saint Gobain) oraz prywatnej sieci hurtowni

Izabela Hajkiewicz, Dyrektor ds. zakupów, RESPOL Export-Import Sp. z o.o.

 • analiza kanałów dystrybucji i ich wpływ na realizację projektu centralizacji
 • jakie problemy mogą pojawić się podczas segmentacji dostawców?
 • wdrażanie systemu i zarządzanie zmianą – jak się do tego przygotować?
 • narzędzia wykorzystywane w procesie centralizacji działu zakupów

SESJA CHANGE MANAGEMENT


Stopniowe wprowadzanie zmian w wewnętrznych strukturach działu zakupowego.

Hanc personam induisti: agenda est – Podjąłeś się tej roli: musi być odegrana (Seneka)
Strateg, mentor, a może rzemieślnik – rola dyrektora zakupów w organizacji

Anna Waszkiewicz, Dyrektor ds. Zakupów, OSM Piątnica

 • strateg – misja zakupów oparta na wartościach w biznesie
 • mentor – inspiracja, przykład, wiedza i doświadczenie – postawa godna naśladowania
 • rzemieślnik – pokaż co potrafisz – praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia
 • co wybrać: kwalifikacje czy kompetencje? rekrutacje czy rozwój kupców?

Rola zespołu w transformacji działu zakupów

Adam Polkowski, Wicedyrektor departamentu, mBank S.A.

 • angażuj, żebyś nie musiał motywować
 • wprowadzanie zmian w ośmiu krokach
 • zaangażowanie w praktyce na przykładzie transformacji działu zakupów mBank

SESJA SHARED SERVICE CENTER


Chwilowy trend czy ewolucja, która zmieni przyszłość firm?

LESSON LEARNED: Budowanie działu zakupów w centrum usług wspólnych na podstawie dwóch różnych strategii i modeli dla zakupów pośrednich i bezpośrednich

Ewelina Bartczak, Delivery Manager Indirect Materials and Services for Europe, GBS ABB

 • przykładowe modele strategii i organizacji dla zakupów pośrednich i bezpośrednich
 • wpływ zakupów na strategię i dalszy rozwój organizacji

Zakupowe Centrum Usług Wspólnych – zagrożenia i szanse związane z ich powstawaniem.

Tomasz Ćwiek, Dyrektor Departamentu Zakupów, Enea Centrum sp. z o.o.

Organizacje często

 • nie są świadome „tu i teraz”
 • wierzą, nie mierzą
 • zakładają, a wydaje im się, że planują…

Jaki jest więc klucz do zbudowania skutecznego zakupowego Centrum Usług Wspólnych?

STOLIKI DYSKUSYJNE

Zwinność, umiejętność dostosowania się do sytuacji, nieszablonowe myślenie – jak uniknąć schematyzacji zakupów?

Filip Głowacki, Head of Procurement and Administration, Extreme Events Sp. z o.o.

 • jak poznać potrzeby klientów wewnętrznych, o których oni sami mogli nie wiedzieć
 • jeden czy wielu? centralizacja czy decentralizacja? jak poznać kategorię zadając odpowiednie pytania
 • różne oblicza optymalizacji – to, co widzą wszyscy i to, co zobaczą tylko nieliczni

Pomiędzy zasadą Pareto a macierzą Kraljic’a – dlaczego 80% naszego czasu poświęcamy na „wąskie gardła”? Dyskusja na podstawie case study z branży budowlanej

Witold Nowakowski, Dyrektor ds. Logistyki, HOCHTIEF Polska S.A.

Specyfika zakupów w SSC. Czy warto centralizować zakupy?

Daniel Górski, Global & Europe Procurement Manager, Dentons Business Services EMEA

 • strategiczne partnerstwo pomiędzy SSC i biurem lokalnym/jednostką biznesową
 • najlepsze praktyki: procesy, procedury, technologia, podejście organizacyjne, sprawne implementacje kontraktów międzynarodowych
 • benchmarki: omówienie i zrozumienie pomiarów i podejść KPI
 • zakupy lokalne vs zakupy zcentralizowane

SESJA PLENARNA

POWER SPEECH: Zakupy i zło zaczynają się na literę „z” – przypadek?

Łukasz Jędraszkiewicz, Dyrektor Departamentu Zakupów, Tauron Ciepło

 • jak sprawić by obszar zakupów zajmował kluczowe miejsce przy organizacyjnym stole
 • wyjście poza schemat standardowych zadań zakupów i tworzenie wartości dodanej
 • relacje z klientem wewnętrznym jako ważny czynnik zakupów

Obnażamy absurdy! Dyskusja z uczestnikami Forum o miejscu zakupów przy organizacyjnym stole.